FANDOM


Velegrast je rozlehlé území na severu Berkwirthu, kde žije etnikum Velenů. Tato krajina je tvořena mnoha ostrovy obývanými rozličnými kmeny sdružujícími se do svazů, avšak sdílející stejnou kulturu, náboženství a zvyky. Většina Velenské populace je tvořena lidmi, avšak v Nis Vegardském knížectví žije početné minoritní etnikum trpaslíků. Potkat proto jinou rasu než lidi a trpaslíky je na Velegrastu opravdu výjimečné. Pokud zde tedy potkáte nějaké elfy, půlčíky či krolly, jsou to většinou poutníci či obchodníci, v jejichž těle dřímá dobrodružný duch či touha po zvědavosti. Přece jen, Velegrast je pro ostatní rasy a království na kontinetu stále neprobádané a barbarské území, jehož obyvatelé uctvíají pravěká přírodní božstva.

Do Velegrastu se dá dostat několika způsoby. Ten nejnebezpečnější je cesta lodí, jelikož severní moře je studené, bičované mnoha prudkými dešti tvořícími vysoké vlny, kterí se rozbíjí o četná skaliska neobydlených ostrovů. Schůdnější je tak pevninská cesta, která začíná u soch Vznešených a pokračuje k mostu Sjednocení, jenž protíná severní vody a končí na největším ostrově Velegrastu. Na konci tohoto mostu stojí velké velenské hradiště, jehož posádku tvoří nejudatnější válečníci z každého velenského kmene připraveni bránit svoji zemi proti jakémukoliv narušiteli.

V civilizovaných částech Berkwirthu jsou Velenové považováni za barbary, kteří uctívají Pradávné a jiné přírodní božstva. Všobecně se toho o Velenech moc neví. Jejich zvyky, kraj, božstva a společenský život zachycují některé cestopisy nebo zmínky v kronikách. Jedním z těchto zdrojů je známá Cestopisova stezka. Ta popisuje především most Sjednocení a knížectví Nis Vegard, jenž autor cestopisu navšívil. Autor dospěl k závěru, že Velegrast je chladné místo nevhodné pro dlouhodobé žití. Krajinou se zde stále pohybují netvoři či jiná stvoření, ze kterých mají obyčejní lidé strach.